Om oss

 
Medic Fot as ble stiftet i januar 2021 av Miriam Lund (Mia)
I september 2022 inngikk hun et samarbeid med Anne Heincken, eier av Fothelsen as. 
Samarbeidet utviklet seg og i januar 2023 startet vi vår første klinikk, Medic Fot Sandefjord.
Vi driver opprettelsen av fordelskjeden, drift av klinikken og en netthandels side under oppbygging. Vi jobber også med informasjonsarbeid til folket, elever, fotterapeuter og andre aktører i helsesektoren. Tjenestene skal dekke det fotterapeuten trenger fra tiden som elev, til erfaren fotterapeut med spesialisering. Klinikkene skal dekke det våre pasienter har behov for.

Vi har et samarbeid som fungerer svært godt. Som autoriserte fotterapeuter med solid erfaring innen salg, markedsføring, administrasjon, drift og regnskap, har vi lagt et godt grunnlag for videre drift. Sammen er vi en del av Vestfolds solide gründernettverk og har mange sterke mennesker bak oss, som virkelig tror på oss og veien frem.

 
Vår visjon
 
Styrke vår rolle i det norske helsevesenet. 
Vi er autorisert helsepersonell med føtter som fagfelt.
Sammen skal vi øke fotterapeuters troverdighet, respekt og anerkjennelse innenfor helsesektoren.

Styrke bevisstheten om hva vår helsetjeneste innebærer.
En medisinsk profil og unison markedsføring skal vise hva vi kan. Medic Fot markedsfører, kurser og står frem som en helsetjenestetilbyder. Pasienten vår skal få en trygg og profesjonell medisinsk behandling.

Fellesskapet er løsningen.
Medic Fot vil øke det tverrfaglig samarbeid ved å åpne landsdekkende klinikker i helsehus. 
I våre klinikker vil det være flere terapeuter som kan utveksle kompetanse og dekke større del av pasientens behov. 

Lette administrasjon, drift og markedsføring for fotterapeuten.
Vi vil bidra med gode og trygge internsystemer og det beste innenfor medisinsk utstyr. Vi skal gi terapeuten gode samarbeidsavtaler på produkter, utstyr, maskiner og tjenester. 

 

Hvordan

Som en kjede skal vi åpne klinikker sammen med terapeuter som ser verdien av felleskap og prioriterer faglig påfyll.

Vi vil holde foredrag for nærmiljøet, idretten, annet helsepersonell m.fl. Være oppdatert og engasjert i vårt fag, samarbeide med fagforeningen og våre leverandører.

Vi skal fortsette å besøke skolene, opplyse og gi undervisning i drift av eget foretak. Vi må alle se verdien av eget arbeid, ta rett betalt for våre tjenester og drifte bærekraftig.

Våre behandlinger blir dessverre ofte forvekslet med en velværetjeneste. Dette er med på å skape misforståelse om vår kompetanse og omfanget av våre helsetjenester. Vi ønsker å synliggjøre forskjellen i våre foredrag, markedsføring og i klinikkene.

Vi verdsetter våre fotterapeuter, ønsker å gi dem de beste forutsetninger for å kunne utøve sitt yrke. Vi er helt sikre på at vi har rett når vi sier at en medisinsk profilert kjede gir oss den statusen vi fortjener. Autorisert helsepersonell med føtter som fagfelt.